ឯកតាត្រជាក់រាវ Monoblock សម្រាប់ BESS

  • Monoblock liquid cooling unit for BESS

    ឯកតាត្រជាក់រាវ Monoblock សម្រាប់ BESS

    BlackShields MC series liquid cooling unit គឺជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទឹកដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់គ្រប់គ្រងអាកាសធាតុនៃប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលថ្ម។ ជាមួយនឹងការរចនាប្លុក mono-block រចនាសម្ព័នតូច ច្រកចេញខាងលើ នៅជិតប្រភពកំដៅ បរិមាណកំដៅជាក់លាក់ខ្ពស់ សំលេងរំខានទាប និងការឆ្លើយតបរហ័ស អង្គធាតុត្រជាក់រាវអាចជាដំណោះស្រាយត្រជាក់ដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ BESS