ទូរទឹកកកដឹកជញ្ជូន

  • Vehicle powered unit for Transport refrigeration

    អង្គភាពថាមពលរថយន្តសម្រាប់ទូរទឹកកកដឹកជញ្ជូន

    គ្រឿងទូរទឹកកកស៊េរី BlackSheilds VcoolingShields ត្រូវបានរចនាឡើងជាដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនខ្សែសង្វាក់ត្រជាក់។ គ្រឿងត្រូវបានដំឡើងដោយសុវត្ថិភាព និងអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់រថយន្តដឹកជញ្ជូនទូរទឹកកកធុនធ្ងន់/មធ្យម/ស្រាល ដែលមានលក្ខណៈពិសេសគុណភាពខ្ពស់ ភាពជឿជាក់ខ្ពស់ ទំហំតូច ត្រជាក់រហ័ស។ល។