ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (គណៈរដ្ឋមន្ត្រីខាងក្រៅ)

  • AC air conditoner for outdoor industrial cabinet

    ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ AC សម្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីខាងក្រៅ

    ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី BlackShields AC-P ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់គ្រប់គ្រងអាកាសធាតុនៃទូរក្រឡាចត្រង្គថាមពល និងទីជំរកក្នុងបរិយាកាសខាងក្រៅ និងខាងក្នុងដែលមានការប្រកួតប្រជែង។ ជាមួយនឹងលំហូរខ្យល់ដ៏ធំ និងចម្ងាយឆ្ងាយសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ វាមានប្រសិទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាកំដៅ និងសំណើមនៃទូខាងក្នុង និងខាងក្រៅ ហើយជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់កម្មវិធីទូរគមនាគមន៍។